Przeskocz do treści

Nie mogę dodać do obserwowanych kogoś, kogo znam.

Jeżeli osoba, którą znasz, korzysta z innego serwera Mastodona, i nie jesteś w stanie dodać jej do obserwowanych (np. widzisz kłódkę na profilu, a ta osoba nie ma włączonego akceptowania próśb o obserwowanie) - oznacz to, że serwer tej osoby blokuje komunikację z Twoim (albo na odwrót). Proces blokowania komunikacji między serwerami bywa nazywany defederacją.

Komunikację między serwerami może zablokować każda osoba, kto używa danego serwera (wtedy nikt z zablokowanego serwera nie będzie mógł komunikować się z tą osobą), jak również administracja serwera (blokada jest wtedy skuteczna dla całej społeczności tego serwera).

Dlaczego niektóre serwery są blokowane?

Jest to środek bezpieczeństwa.

Z uwagi na rozproszoną naturę Mastodona i całego fediwersum, różne serwery samodzielnie decydują o tym, co na nich jest dozwolone. Nie zawsze zasady jednego serwera są kompatybilne z zasadami pozostałych i tworzy to pole do nadużyć. Osoby z grup marginalizowanych bywają nękane przez osoby z innych serwerów - często przy cichym przyzwoleniu, a nawet aktywnym udziale ich administracji.

Jeżeli administracja i moderacja serwera, co do którego zgłaszane są nadużycia, nie reagują na nie, albo pole do nadużyć wynika bezpośrednio ze zbyt liberalnych zasad tego serwera (a nawet ich braku) - osoby administrujące innymi serwerami mogą zablokować komunikację z tym serwerem, aby nie narażać swoich społeczności na dalsze nadużycia i nękanie.

Warto także mieć na uwadze, że osoby administrujące serwerami to wąskie grono. Często znają się nawzajem i wymieniają się informacjami. Defederacja na jednym popularnym serwerze może pociągnąć za sobą efekt kuli śnieżnej na innych, znacząco ograniczając zasięg blokowanego serwera w fediwersum.

Mogą też istnieć inne powody. Czasem powodem blokady danego serwera jest stwierdzenie niepożadanej aktywności na nim, naruszanie prywatności osób na innych serwerach czy też znacząco podwyższone zużycie zasobów innych instancji.

A czasem niestety zdarza się, że niektóre serwery są blokowane prewencyjnie z arbitralnych powodów - np. wysokiej liczby zarejestrowanych kont, kraju pochodzenia czy samego faktu, że instancja jest ogólnodostępna (a więc otwarta dla wszystkich). Bywa to kontrowersyjne - jednak należy pamiętać, że na każdym serwerze administracja ma pełne prawo swobodnie decydować o tym, komu zezwolić na komunikację, a komu nie.

Używam serwera, który jest blokowany przez wiele innych serwerów. Co robić, jak żyć?

Bardzo nam przykro. Istnieją dwa wyjścia z tej sytuacji:

  1. Jeżeli chcesz nadal korzystać ze swojego serwera, bezpośredni powód blokady nie jest już aktualny, albo uważasz że serwer jest blokowany niesłusznie - wywieraj nacisk na administrację swojego serwera, aby spróbowała dogadać się z administracjami innych instancji w sprawie zdjęcia blokad. Sensownym rozwiązaniem może też być zmiana standardów moderacji, aby takie sytuacje nie powtarzały się.

  2. Jeżeli powyższe nie zadziała - rozważ przeniesienie na inny serwer albo załóż drugie konto na innym serwerze o lepszej reputacji.